Hej. Vi som utbildar heter Sixten Persson och Roger Jonsson, med assistans av Torstein Rönning på Norsk.
Vi har lång erfarenhet av och med snöskoter,  Sixten har varit fjällräddare i mer än 40 år. Roger född och uppväxt i Handöl. Därmed har vi en gedigen erfarenhet från fjäll och natur i kombination med snöskoter, snö och lavin, omhändertagande olycka i terräng. m.m.

Dessutom sedan 1992 till 2012 varit engagerad i Åredalens snöskoterklubb. Delaktig i uppbyggnaden av Västjämtlans skoterledssystem. I dag ca. 700 km

Jag tillsammans med Roger Jonsson och Torstein Rönning genomför kurser och examination för både Åredalens och Storliens  snöskoterklubb på distans, praktisk utbildning på Renfjället och för Storliens snöskoterklubb vid Storliens Fjällgård, praktik i Storlienfjällen, sedan 17 år.

Vi har därmed också lång erfarenhet att utbilda Norrmän.
Vi har för övrig proven översatt till det Norska språket.
Vi examinerar varandras kurser.