Anmälan

Björnänge                                             Storliens Fjällgård
 Continental in                                        Vackelidsvägen 7
Regnbågen 1 Björnänge                      837 99 Storlien
830 13 Åre


Praktik Lördag eller Söndag. Inställelseplats  Contenental In Vägskylt Regnbågen Förskola Björnänge, Ja Event

Leder mot Bergstugan och Huså. 

 Ja Event. Adress Regnbågen 1Björnänge Åre

Storlien vid Fjällgården, Storvallen.

Praktik i Storlienfjällen.

Klicka på den lilla fyrkanten nere i högra hörnet på kartan, välj hybrid eller satellit sedan på + för tydligare plats.

      Viktigt    

Från och med nu  så är anmälningar krypterad så alla era personuppgifter kan endast läsas av oss!!

Vid anmälan. Skriv in ditt  Personnummer Hemadress telefonnummer. 
E-post adressen måste vara samma som den  som du kopplar upp dig med dator mot oss.

Karta Storliens Fjällgård. Ändra Skala genom att klicka på + resp -
Swedish Grid X702 52 54 Y 131 51 60

Karta Björnänge. Du kan ändra skala, klicka på - eller + Regnbågen 1 Förskola Contenental In JaEvent. Utgång praktik.
 Kör På E 14 till vägskylt Förskola Regnbågen ca: 1 km öster ICA macken i Björnänge.

Koordinater Swedish Grid: X 703 13 38 Y 136 8136. Adress Regnbågen 1 Björnänge Åre.