INFORMATION
Angående kurser, priser och anmälningar.
Klicka på respektive flik ovanför bilden.Åredalens Snöskoterklubb  Storliens Snöskoterklubb
Vår erfarenhet av föregående års distansutbildning är mycket god.
.


Deltagarna kunde då enkelt genomföra kursen på två eftermiddagar hemma i lugn och ro med sin dator eller padda. Kurslitteratur skickas till hemadressen, eller uppgiven adress.
Genomföra praktisk utbildning och examination på en halv dag. exempelvis lördag eller söndag.
Vår erfarenhet är att flera deltagare skriver alla rätt vid examinationen, är bättre förberedda på frågeställningar vad gäller lagar och regler, lagarnas undantag m.m.
Kurserna påbörjas när snösituationen är sådan att vi kan genomföra den praktiska utbildningen Lagligt.
Normalt kan vi påbörja utbildningen i månadsskiftet November December.
Kurserna sker i samarbete med SSCO och medlemmen Åredalens och Storliens snöskoterklubb.
SSCO är en centralorganisation för oss skoterägare som åker skoter, för rekreation,  arbete och vinterfiske .
SSCO är utbildningsansvariga och har upparbetat av Transportstyrelsen godkänt utbildningsmaterial.Utgående förarbevis Utfärdade 2012 till  2013.
Dessa går ut nu under. 2021 2023. Svenskar får så småningom ett brev från
transportstyrelsen om förnyelse till sin nuvarande folkbokföringsadress, processen är den samma som för förnyelse av körkort.
Ni som har förarbevis med Svenskt samordningsnummer, Norrmän samt andra medborgare med utländsk härkomst, får från transportstyrelsen handlingar om förnyelse skickade till den adress som ni hade vid ansökan 2020 - 2013, såvida ni inte är folkbokförda i Sverige med svensk adress. Ni som inte fått några handlingar om förnyelse före november kan skicka en förfrågan till
Transportstyrelsen 701 97 Örebro.


Hälsningar
Sixten Torstein och Roger