Hej. Vi som utbildar heter Sixten Persson och Roger Jonsson, med assistans av Torstein Rönning på Norsk vi har lång erfarenhet av och med snöskoter,  Sixten har varit fjällräddare i mer än 40 år. Roger född och uppväxt i Handöl. Därmed har vi en gedigen erfarenhet från fjäll och natur i kombination med snöskoter, snö och lavin, omhändertagande olycka i terräng.
Dessutom sedan 1992 till 2012 varit engagerad i Åredalens snöskoterklubb. Delaktig i uppbyggnaden av Västjämtlands skoterledssystem.

Jag tillsammans med Roger Jonsson och Torstein Rönning genomför kurser och examination för både Åredalens snöskoterklubb på distans, praktisk utbildning på Renfjället och för Storliens snöskoterklubb i Storliens
 Fjällgård, praktik i Storlienfjällen, sedan 16 år.

Vi har därmed också lång erfarenhet att utbilda Norrmän.
Vi har för övrigt har vi proven översatt till det Norska språket.
Vi examinerar varandras kurser.

Varit en av de ansvariga för organisation och uppbyggnad av
VÄSEK Väst Jämtlands snöskoterområde.