På Norsk.

Det har kommet nye bestämmelser om gjenomföring av disse kurserne i oktober 2019. fra Transportstyrelsen.

 1. Du må ha fått innvilget Svensk samordningsnummer/personnummer för du begynner på kurs.
 2. Du må disponere en Svensk postadresse/postkasse registrert i det Svenske postsystemet.Ikke firmaadresse. Og du må sende en scannet kopi av passet ditt. Alle 31 siderav passet. C/O adresse går bra.
 3. Denne prosessen tar ca. 30 dager slik att vi må ha alle opplysninger på plass senest 35 dager för kursstart.
 4. Vi vill ha 2000 kr och administrationsavgift 1000 kr inbetalt på konto som förskudd för vi starte på eventuell söknad Resterande avgift betales vid kursstart.
 5. Betallänk kan efter överenkommelse skickas med E-post eller SMS, länk kan betalas med bankkort även utländska kort, betalning sker utan bankavgifter/gebyr.
 6. Den store fordelen med dette er att når kurset er gjenomfört og vi sent in papirene kan du köre snöskuter dagen etterpå.

Kursinformation Utländska medborgare.På grund av Corona epidemin sker utbildning på Distans säsongen 2021-22. Dator med mikrofon och kamera

Krävs.  

Teori. Två eftermiddagar Torsdag Fredag à 3 timmar. 
Examination.  Lördag eller Söndag Grupp 1  kl.9,00 till 12,30 Grupp 2 12,00- 16,00 praktisk utbildning är uppdelat i flera grupper om 3 timar per grupp.

Vid Examination rekommenderar vi eleverna att hålla avstånd.


Var God ange din hemadress. norsk för utskick av utbildningsböcker m.m.

Förarbeviset och underlaget, behöver en godkänd svensk adress hos Postnord (postkasse)

Ni som har Sport eller Extremskotrar bör låna eller hyra en mer lämplig maskin då dessa går varma och kokar vid utbildning.

Ta med legitimation gärna pass. Penna, kompass och linjal. Gäller även distansutbildning.

Examination vid Storliens Fjällgård kan lunch beställas eller ta med matpacke.


Försäkringsbevis för egen eller lånad skoter, eller kopia, skall medföras och uppvisas för utbildaren.

Se även priser. Kontonummer för betalning m.m.

För deltagare med utländskt medborgarskap gäller följande.
Transportstyrelsen har infört nya rutiner vid ansökan av svenskt samordningsnummet. detta innebär för oss avsevärd utökad administration och kostnader.
Deltagare som har endast utomlands medborgarskap och behöver söka Svenskt samordningsnummer kan redan nu betala en anmälningsavgift à 2000 kronor, samt administrationsavgift för ansökan Svenskt samordningsnummer 1000 kr.

 Vi ombesörjer ansökan om samordningsnummer, tid 3 till 8 veckor, ni registreras på en anmälningslista och erbjuds utbildningsplats när beslut från Transportstyrelsen är oss och er tillhanda.

 1.  Ni måste, skicka oss en tydlig kopia ( skannat) av ert pass , ID delen OBS: alla 23- 31 sidorna. även de utan
             text. Sparas i JPG format så vi kan redigera om det behövs.
 2.             En Svensk adress som är registrerad hos Postnord, adressen kan vare en C/O, sambos, föräldrars adress, kamrats eller tillfällig adress för boende med säsongsarbete.
 3. När ansökan har upprättats och skickats till berörd myndighet återbetalas ej ansökan och anmälningsavgift om kursdeltagande uteblir.


Nya restriktioner från och med december 2021
Regeringen ändrade inreseförbudet fr.o.m. 21/12 så utländska resenärer som reser in från ett nordiskt land är inte längre undantagna testkravet. Från och med 28/12 kommer negativt test krävas för de flesta utländska medborgare som inte bor i Sverige. Vaccinintyg eller intyg om tillfrisknande kan inte längre användas istället för negativt test. Särskilda regler gäller för gränsarbetare