Duveds skola                     Storliens Fjällgård
Skolvägen                             Vackelidsvägen 7
830 71 Duved                       837 99 Storlien

Praktik Lördag Söndag. Inställelseplats  Contenental In Vägskylt Regnbågen Förskola Björnänge, Ja Event

Leder mot Bergstugan och Huså. 

 JaEvent. Adress Regnbågen 1

Storlien vid Fjällgården.

Praktik i Storlienfjällen.

Klicka på den lilla fyrkanten uppe i högra hörnet på kartan, välj hybrid eller satellit sedan på + för tydligare plats.
 

      Viktigt     

Vid anmälan. Skriv in ditt  Personnummer Hemadress telefonnummer.

Karta Duveds skola Ändra skala genom att klicka på + eller -
Koordinater Swedish Grid. X 703 48 21 Y 135 63 70

Karta Storliens Fjällgård. Ändra Skala genom att klicka på + resp -
Swedish Grid X702 52 54 Y 131 51 60

Karta Björnänge. Du kan ändra skala, klicka på - eller + Regnbågen 1 Förskola Contenental In JaEvent. Utgång praktik.
 Kör På E 14 till vägskylt Förskola Regnbågen ca: 1 km öster ICA macken

Koordinater Swedish grid: X 703 13 38 Y 136 8136. Adress Regnbågen 1 Björnänge Åre.