INFORMATION
Angående kurser, information, priser och anmälningar. Klicka på respektive flik ovanför bilden.Vi och Åredalens SSK Storliens SSK Tackar för denna säsong.
Vår erfarenhet av distansutbildning är mycket god. Vi kommer troligtvis att även nästa år 2021-2022.
att utbilda på distans.
Deltagarna kan då enkelt genomföra kursen på två eftermiddagar hemma i lugn och ro.
Genomföra praktisk utbildning och examination på en halv dag. exempelvis lördag eller söndag.
Vår erfarenhet är att flera deltagare skriver alla rätt vid examinationen, är bättre förberedd på frågeställningar vad gäller lagar och regler, lagarnas undantag m.m.
Detta troligtvis beroende på lugnare och bättre studiero.
Kurserna sker i samarbete med SSCO.
SSCO är en centralorganisation för oss skoterägare som åker skoter, för arbete, vinterfiske och rekreation.
SSCO är utbildningsansvariga och har upparbetat utbildningsmaterialet.Utgående förarbevis Utfärdade 2011-2012.
Dessa går ut nu under 2020. 2022. Svenskar får så småningom ett brev från
transportstyrelsen om förnyelse till sin nuvarande folkbokföringsadress, processen är den samma som för förnyelse av körkort.
Ni som har förarbevis med Svenskt samordningsnummer, Norrmän samt andra medborgare med utländsk härkomst, får från transportstyrelsen handlingar om förnyelse skickade till den adress som ni hade vid ansökan 2020 - 2010, såvida ni inte är folkbokförda i Sverige med svensk adress. Ni som inte fått några handlingar om förnyelse före november kan skicka en förfrågan till
Transportstyrelsen 701 97 Örebro.


Hälsningar
Sixten och Roger